Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2015-05-08

Znamy kandydatów do nagrody Marszałka Województwa "Rodzynki z pozarządówki"

Dziś 8 maja 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z Pozarządówki".

Dziś 8 maja 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z Pozarządówki".

Członkowie Kapituły ocenili zgłoszone inicjatywy indywidualnie w oparciu o kryteria określone w regulaminie konkursu. Wyliczenie średniej, składającej się z ocen poszczególnych członków Kapituły, umożliwiło stworzenie rankingu i wyłonienie inicjatyw, które przeszły do drugiego etapu konkursu (uzyskały co najmniej 20 punktów). Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 19 projektów, spośród 38 zgłoszonych na konkurs. Dwa wnioski nie spełnił kryteriów formalnych.

Organizacje, które przeszły do drugiego etapu konkursu uprzejmie prosimy o dostarczenie pozostałych obligatoryjnych załączników (sprawozdanie finansowe składające się z: bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej) w terminie do 20 maja 2015 r. do Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, p. 247.

Dopuszcza się możliwość przesłania zeskanowanych dokumentów na adres mailowy: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu br.

Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konkursu „Rodzynki z pozarządówki” dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zaangażowania w działalność społeczną.

Wykaz inicjatyw w kolejności alfabetycznej do pobranuia tutaj