ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

UCHYBIENIA FORMALNE

Wykaz ofert posiadających uchybienia formalne złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2018-2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wykaz ofert posiadających uchybienia formalne złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 11/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Wykaz ofert posiadających uchybienia formalne złożonych w ramach ogłoszonego konkursu nr 19/2018 na wykonywanie zadań publicznych pn.:  „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”

Wykaz ofert posiadających uchybienia formalne złożonych w ramach ogłoszonego konkursu nr 18/2018 na wykonywanie zadań publicznych  pn.: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

Wykaz ofert złożonych w ramach konkursu nr 16/2018 na wykonanie zadań publicznych pn. „Ochrona zdrowia psychicznego” posiadających uchybienia formalne możliwe do uzupełnienia


Wykaz ofert złożonych w ramach konkursu nr 10/2018 na wykonanie zadań publicznych pn. „Ochrona i promocja zdrowia” posiadających uchybienia formalne możliwe do uzupełnienia

Wykaz ofert posiadających uchybienia formalne złożonych w ramach ogłoszonego konkursu nr 9/2018 na wykonywanie zadań publicznych pn.: „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”

Wykaz ofert posiadających uchybienia formalne złożonych w ramach ogłoszonego konkursu nr 8/2018 na wykonywanie zadań publicznych pn.: „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów”

Wykaz ofert wymagających uzupełnienia uchybień formalnych w konkursie ofert nr 7/2018 pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Wykaz ofert wymagających uzupełnienia uchybień formalnych w konkursie ofert nr 6/2018 pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Wykaz ofert złożonych w ramach konkursu nr 3/2018 na wykonanie zadań publicznych pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim” posiadających uchybienia formalne możliwe do uzupełnienia

Wykaz ofert złożonych w ramach konkursu nr 4/2018 na wykonanie zadań publicznych pn. „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim posiadających uchybienia formalne możliwe do uzupełnienia

Wykaz ofert złożonych w ramach konkursu nr 5/2018 na wykonanie zadań publicznych pn. „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień" posiadających uchybienia formalne możliwe do uzupełnienia

Wykaz ofert złożonych w ramach konkursu nr 15/2018 na wykonanie zadań publicznych pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" posiadających uchybienia formalne możliwe do uzupełnienia

Wykaz ofert złożonych w ramach konkursu nr 17/2018 na wykonanie zadań publicznych pn. „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji" posiadających uchybienia formalne możliwe do uzupełnienia

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi