Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2015-08-07

Regulamin PO FIO - 2016

Zapraszamy do zapoznania się z „Regulaminem konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2016 r.” przyjętym przez Komitet Sterująco-Monitorujący i zaakceptowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Ogłoszenie naboru w Priorytecie 3. Aktywni obywatele (projekty realizowane w ramach tego priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych) oraz w Priorytecie 4: Silne organizacje pozarządowe (projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora) - planowane jest na 1 września 2015 r.

Ogłoszenie naboru w Priorytecie 2. Aktywne społeczeństwo (projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich) - planowane jest na grudzień 2015 r.

Planowany czas trwania naboru ofert to 21 dni.

Dokumenty do pobrania:

Szczegółowe informacje: