ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 30 października 2019r.

 

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia:  30.10.2019 r.

Nazwa oferenta:  Stowarzyszenie Chór Astrolabium  (Toruń, ul. Świętopełka 24a/22)   

Nazwa zadania: Koncert Galowy z okazji Jubileuszu 20-lecia Chóru Astrolabium         
 

Proponowana kwota dofinansowania:  4 500,00 zł  

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Edukacji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3  do dnia 7.11.2019 r.

Marzanna Olszewska,    tel. 883 353 692  e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl

Anna Jakubowska,        tel. 56 62 18 795 e-mail a.jakubowska@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: oferta

termin ważności:  31.10.- 7.11.2019 r.

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2020 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi