ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

oferta z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia:  29.08.2019 r.

Nazwa oferenta: Akademia Muzyki Dawnej  (89-115 Mrocza, Samsieczynek)

Nazwa zadania: Bydgoska Scena Barokowa

Proponowana kwota dofinansowania:  10 000,00 zł  

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Edukacji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3  do dnia 9.09.2019 r.

Marzanna Olszewska,    tel. 883 353 692  e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl

Marzenna Kryńska,       tel. 883 359 312  e-mail m.krynska@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: oferta

termin ważności: 02.09. – 9.09.  2019 r.

 

 

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi