ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Oferta z dnia 29  kwietnia 2019 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

Nazwa oferenta: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski im. Mariana Sydowa w Toruniu

Nazwa zadania: Wytyczenie i oznakowanie Nadwiślańskiego Szlaku św. Jakuba - odcinek: Jarużyn k. Bydgoszczy - Bydgoszcz - Puszcza Bydgoska - Chrośna - Inowrocław - Rożniaty - Kruszwica, etap drugi

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 16 maja 2019 r.  na adres e-mail: a.komorowska@kujawsko-pomorskie.pl

 oferta

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2020 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi