ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 28 listopada 2019 r.

Oferta z dnia 28 listopada 2019 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2019  r., poz. 688 z późn.zm.) na realizację zadania publicznego zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach kolarstwa

Nazwa oferenta: Toruński Klub Kolarski „Pacific”

Nazwa zadania: Utworzenie profesjonalnego stanowiska do serwisu i konserwacji sprzętu kolarskiego przez TKK „Pacific” Toruń.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 6 grudnia 2019 r.  na adres e-mail: a.cyrankowski@kujawsko-pomorskie.pl

Oferta do pobrania tutaj

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi