Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2015-11-26

Konsultacje zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do wzięcia udziału konsultacjach społecznych projektu Zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do wzięcia udziału konsultacjach społecznych projektu Zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Zasady regionalne w zakresie rewitalizacji).


Wzrost aktywności społecznej, zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego, wzrost zatrudnienia, ożywienie gospodarcze, to jedne z najbardziej oczekiwanych efektów procesów rewitalizacji w województwie kujawsko-pomorskim. Zagadnienie rewitalizacji jest przedmiotem zainteresowania Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a wsparcie procesów odnowy jest jednym z kierunków działań Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020).

Projekt Zasad regionalnych w zakresie rewitalizacji stanowi zestaw informacji i reguł opracowywania programów rewitalizacji, mających wesprzeć gminy województwa kujawsko-pomorskiego w tworzeniu dobrych programów, prowadzących do faktycznej odnowy społecznej i gospodarczej obszarów problemowych w sytuacji, gdy jednym ze źródeł finansowania ma być RPO WK-P 2014-2020.

W związku z powyższym, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Zasad regionalnych w zakresie rewitalizacji, które potrwają od 26 listopada do 10 grudnia 2015 r.:

- Projekt Zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

- Formularz konsultacyjny.


Dokument jest także dostępny w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Plac Teatralny 2), w Departamencie Rozwoju Regionalnego (pokój 347).

Uwagi i opinie należy składać w powyższym terminie, wyłącznie na załączonym formularzu konsultacyjnym, który po uzupełnieniu prosimy przesłać na adres: p.kazmierczak@kujawsko-pomorskie.pl albo na adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Rozwoju Regionalnego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu).

Do pobrania materiały - prezentacje

1_Zasady_regionalne_w_zakresie_rewitalizacji_-_cel,_zalozenia,_struktura_programu_rewitalizacji.pdf

2_Zasady_programowania_przedsiewziec_rewitalizacyjnych_w_celu_ubiegania_sie_o_srodki_finansowe_w_ramach_RPO_WK-P_na_lata_2014-2020.pdf

3_Rewitalizacja_w_RPO_2014-2020.pdf

4_Rewitalizacja_jako_element_regionalnej_polityki_terytorialnej.pdf