Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

IX Edycja konkursu Rodzynki z Pozarządówki

Znamy laureatów IX edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą: „Rodzynki z pozarządówki”.

Dziewiąta edycja konkursu pn.: „Rodzynki z pozarządówki” podkreśliła potencjał organizacji pozarządowych w naszym regionie oraz pozwoliła na wyłonienie najlepszych, nowatorskich inicjatyw realizowanych przez podmioty trzeciego sektora w województwie. Ideą konkursu było dotarcie do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, których działania mogą być realizowane także przez inne podmioty pozarządowe na zasadzie „dobrych praktyk”. Konkurs pomaga w tworzeniu pozytywnego wizerunku organizacji społecznych i podkreśla ich rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz sprzyja współpracy samorządu województwa z podmiotami trzeciego sektora, na zasadach pomocniczości i partnerstwa.

Na konkurs wpłynęły 34 wnioski konkursiwe, z których 1 nie zakwalifikował się do oceny merytorycznej. Do drugiego etapu przeszło 14 organizacji. W wyniku dwuetapowego rozstrzygnięcia konkursu, wyłonieni zostali laureaci – organizacje pozarządowe, które w 2015 r. zrealizowały najciekawsze inicjatywy społeczne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 25 maja 2016 r., zgodnie z rekomendacjami Kapituły, postanowił przyznać 12 równorzędnych nagród finansowych wraz z tytułem "Rodzynki z pozarządówki".

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 8 czerwca br. w Szafarni.

Lista nagrodzonych inicjatyw społecznych do pobrania tutaj.

Więcej informacji na temat uroczystości wręczenia nagród w konkursie tutaj-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziś 20 kwietnia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z Pozarządówki".

Członkowie Kapituły ocenili zgłoszone inicjatywy indywidualnie w oparciu o kryteria określone w regulaminie konkursu. Wyliczenie średniej, składającej się z ocen poszczególnych członków Kapituły, umożliwiło stworzenie rankingu i wyłonienie inicjatyw, które przeszły do drugiego etapu konkursu (uzyskały co najmniej 20 punktów). Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 14 projektów, spośród 34 zgłoszonych na konkurs.Jeden wniosek nie spełnił kryteriów formalnych.

Organizacje, które przeszły do drugiego etapu konkursu uprzejmie prosimy o dostarczenie pozostałych obligatoryjnych załączników (sprawozdanie finansowe składające się z: bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej) w terminie do 2 maja 2016 r. do Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 pok. A5, 87-100 Toruń.

Dopuszcza się możliwość przesłania zeskanowanych dokumentów na adres mailowy: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu br.

Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konkursu „Rodzynki z pozarządówki” dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zaangażowania w działalność społeczną, natomiast tym, którym w tym roku nie udało się przekonać swoim wnioskiem Kapituły polecamy - nie zniechęcajcie się i spróbujcie za rok.

Wykaz inicjatyw, które przeszły do drugiego etapu do pobrania tutaj