Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Baza organizacji

Nazwa:ODDZIAŁ Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej.Toruń
Status prawny organizacji:StowarzyszenieODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ . TORUŃ
Rok założenia:2020
Organizacja pożytku publicznego:tak
Zakres działalności II:pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Zakres działalności III:działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty kościelne i wyznaniowe
Powiat:toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica / adres:Prosta
Strona WWW:tamil_01@tlen.pl
Telefon:696461188
E-mail:tamil_01@tlen.pl
Osoba do kontaktu:Tadeusz Milewski
Funkcja w organizacji:Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Telefon do osoby:696461188