Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

akty wewnętrzne

Regulamin Pracy Komisji Konkursowych - 2021 r.

Uchwała Nr 49/2111/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r.w ramach otwartych konkursów ofert i sposobu oceny ofert w trybie uproszczonym w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych do oceny ofert

Uchwała Uzasadnienie
Załącznik - Regulamin pracy komisji konkursowych
Załącznik Nr 1 do regulaminu – wzór oświadczenia o bezstronności
Załącznik Nr 2 do regulaminu – wzór karty oceny (konkurs)
Załącznik Nr 3 do regulaminu – wzór karty oceny (tryb pozakonkursowy)
Załącznik Nr 4 do regulaminu – wykaz ofert
Załącznik Nr 5 do regulaminu – wzór oświadczenia o zwrocie kosztów

Procedury obowiązujące do konkursów i naborów na rok 2021 - obowiązujące

uchwała

uzadanienie

procedury

umowa

zestawienie faktur

karta oceny realizacji zadania

Procedury obowiązujące do konkursów i naborów na rok 2020 - obowiązujące

uchwała
uzasadnienie
procedury
umowa
zestawienie faktur
karta oceny realizacji zadania

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedury obowiązujące do konkursów i naborów ogłoszonych po 1 marca 2019 r. - obowiązujące (uchwała zmieniająca)

uchwała
uzasadnienie
procedury
umowa
zestawienie faktur
karta oceny realizacji zadania

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedury obowiązujące do konkursów i naborów ogłoszonych po 1 marca 2019 r. (nieaktualne)

uchwała
uzasadnienie
procedury
umowa
karta oceny realizacji zadania

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCEDURY - 2019 r. (przed 1 marca 2019 r.)

Uchwała Nr 2/56/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie w procedur zlecania, realizacji i  rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

uchwała
uzasadnienie
procedury
umowa
karta oceny realizacji zadania

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWYCH - 2019 r.

UCHWAŁA NR 5/172/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach otwartych konkursów ofert i sposobu oceny ofert w trybie uproszczonym

Uchwała Uzasadnienie
Załącznik - Regulamin pracy komisji konkursowych
Załącznik Nr 1 do regulaminu – wzór oświadczenia o bezstronności
Załącznik Nr 2 do regulaminu – wzór karty oceny (konkurs)
Załącznik Nr 3 do regulaminu – wzór karty oceny (tryb pozakonkursowy)
Załącznik Nr 4 do regulaminu – wykaz ofert
Załącznik Nr 5 do regulaminu – wzór oświadczenia o zwrocie kosztów

*********************************************************************************************************

UCHWAŁA NR 47/2136/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie procedur zlecania, realizacji i  rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

do pobrania pod linkiem: http://umwkp.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-47213617-zarzadu-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-22-listopada-2017-r-w-sprawie-procedur-zlecania-realizacji-i-rozliczenia-zadan-publicznych-dofinansowanych-z-budzetu-wojewodztwa/

Uchwała

załącznik nr 1 procedury 2018

Załącznik Nr 2 – wzór umowy

Załącznik Nr 3- wzór korekty do oferty w trybie konkursowym

Załącznik Nr 4 – wzór korekty oferty w trybie uproszczonym

Załącznik Nr 5 – ramowy wzór karty oceny realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 6 – wzór zestawienia faktur (rachunków)

Zmiana uchwały w sprawie procedur - luty 2012 r.

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie procedur zlecenia, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z załącznikami:

uchwała zmieniająca
aktualny wzór umowy

Zmiana uchwały w sprawie procedur - styczeń 2012 r.

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie procedur zlecenia, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z załącznikami:

uchwała zmieniająca
wzór umowy

Procedury na rok 2012

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie procedur zlecenia, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z załącznikami:

Uchwała_w sprawie procedur
Załącznik do uchwały - procedury na rok 2012
Wzór umowy
Wzór zaktualizowanego_harmonogramu_i_kosztorysu

Aktualna uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowych na 2012 rok

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z załącznikami

Uchwała Zarządu w sprawie komisji konkursowych
Regulamin pracy komisji_konkursowych
Oświadczenie_o_wyłączeniu_i_bezstronnosci
Karta_oceny_zadania
Wykaz ofert
Oswiadczenie_zwrot kosztów podróży

Zmienione wzory umowy i korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) od dnia 18 stycznia 2011 r. obowiązują nowe wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego. W związku z tym, na mocy uchwały wprowadziliśmy nowe wzory umowy i korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania.

do pobrania:

1. uchwała
2. wzór umowy
3. wzór korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania

Procedury zlecenia, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Do pobrania:

1. Uchwala_89/1578/10
2. procedury
3. korekta
4. wzór_umowy_województwo
5. wzór_umowy_PFRON
6. oswiadczenie_KRS

Regulamin pracy Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Do pobrania:

1. Uchwala Nr 89/1568/10
2. karta_oceny zadania
3. wykaz_ofert zgłoszonych do Konkursu
4. regulamin pracy Komisji Konkursowych

Program współpracy

Uchwała Nr LI/1361/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Do pobrania:

1. uchwala LI/1361/10
2. program_wspolpracy 2011 r.

Program współpracy

Uchwała Nr XLII/1023/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

do pobrania:

 1. uchwala XLII/1023/10
 2. program_współpracy_2010

Uchwała nr 25/351/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania z realizacji programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009

do pobrania:

 1. uchwala_25/351/10
 2. sprawozdanie_program_współpracy_2009

Uchwała Nr XXIX/584/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009

do pobrania:

 1. uchwala_XXIX/584/08
 2. program_współpracy_2009

Uchwała nr 22/266/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z realizacji programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008

do pobrania:

 1. uchwala_22/266/09
 2. sprawozdanie_program_współpracy_2008

Uchwała Nr XVI/323/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008

do pobrania:

 1. uchwala_XVI_323_08
 2. program_współpracy_2008

Uchwała nr 21/256/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z realizacji programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007

do pobrania:

 1. uchwala_21_256_08
 2. sprawozdanie_program_współpracy_2007

Procedury konkursowe

Uchwała nr 87/1492/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia procedur zlecenia, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

do pobrania:

 1. uchwała_87_1492_2009
 2. zał_1_procedury
 3. zał_2_instrukcja_wypełniania_oferty
 4. zał_3_ korekta_budżet_harmonogram
 5. zał_4_umowa
 6. zał_5_umowa_PEFRON
 7. zał_6_oświadczenie_KRS
 8. zał_6_oświadczenie_zgłoszenie do_kuratorium

Komisje konkursowe

Uchwała nr 87/1493/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.),

do pobrania:

 1. uchwała_87_1493_09
 2. zał_1_regulamin_komisje_konkursowe
 3. zał_2_oświadczenie_bezstronność
 4. zał_3_karta_oceny_zadań
 5. zał_4_wykaz_ofert