Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Do zadań Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy:

  • Konsultowanie i wspieranie działalności Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego;
  • Rekomendowanie swoich przedstawicieli do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
  • Inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie projektów ustaw, uchwał i innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego województwa i kraju;
  • Wypracowywanie i prezentowanie wspólnego stanowiska odnośnie aktualnych zagadnień, problemów i rozwiązań, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego województwa i kraju;
  • Inicjowanie i wspieranie działań integrujących sektor pozarządowy, w szczególności poprzez merytoryczne i organizacyjne wspieranie lokalnych partnerstw NGO oraz corocznego Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko–Pomorskiego;
  • Inicjowanie i wspieranie powstawania Powiatowych i  Gminnych Rad Organizacji Pozarządowych;
  • Opiniowanie działań organizacji pozarządowych i udzielanie im rekomendacji;
  • Promowanie zasad etycznych w organizacjach pozarządowych;
  • Inne zadania określone przez zebranie plenarne Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko– Pomorskiego.

Sejmik pracuje w oparciu o regulamin, z którego treścią można zapoznać się tutaj


Kontakt

Urząd Marszałkowski w Toruniu
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel. 571 204 292, 56 621 25 15, 571 293 077
e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl