Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

pracownicy biura

Piotr Niedziałkowski - Kierownik Biura
tel.571 204 292, e-mail: p.niedzialkowski@kujawsko-pomorskie.pl

Małgorzata Dąbrowska - inspektor
tel.56 621 25 15, e-mail: malgorzata.dabrowska@kujawsko-pomorskie.pl

Joanna Jesionkowska - starszy inspektor
tel. 571 293 077, e-mail: j.jesionkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Anna Smieszek - podinspektor

tel. 56 621 58 68, e-mail: a.smieszek@kujawsko-pomorskie.pl

Beata Czepiel - inspektor
tel. 56 621 58 68, e-mail: b.czepiel@kujawsko-pomorskie.pl

Agnieszka Kwiatkowska - starszy specjalista

tel. 56 62 15 885 e-mail. agnieszkakwiatkowska@kujawsko-pomorskie.pl