Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2013-07-04

35 tys. wróciło do puli konkursu na "wkłady własne"

Po rozstrzygnięciach konkursów u grantodawców zewnętrznych do puli konkursu nr 13/2013 wróciło 35 tys. złotych. Zapraszamy NGO-sy z naszego regionu do skorzystania z możliwości dofinansowania projektów o zasięgu regionalnym.

Po rozstrzygnięciach konkursów u grantodawców zewnętrznych do puli konkursu nr 13/2013 wróciło 35 tys. złotych. Zapraszamy NGO-sy z naszego regionu do skorzystania z możliwości dofinansowania projektów o zasięgu regionalnym.

Poniżej przypominamy reguły konkursu nr 13/2013

otwarty konkurs ofert nr 13/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2013-2015 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie pod nazwą: DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Termin zgłaszania ofert w konkursie upływa 30 września 2013 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie !!!