Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2024-04-09

Konkurs na badanie potencjału organizacji pozarządowych i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim

Zapraszamy organizacje pozarządowe zajmujące się m.in. działalnością badawczą do składania ofert w konkursie nr 23/2024 na przeprowadzenie badania kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim i jego opracowanie.

W ramach realizacji zadania publicznego należy spełnić następujące warunki:

a)   badanie będzie obejmowało obszar województwa kujawsko-pomorskiego;

b)   badanie zostanie przeprowadzone przy wykorzystaniu metod ilościowych na reprezentatywnej próbie organizacji pozarządowych i metod jakościowych;

c)   w treści oferty należy przedstawić spójną koncepcję realizacji badania ewaluacyjnego, w szczególności proponowany zakres obszarów oraz zagadnień stanowiących przedmiot badania, opisać i uzasadnić wybrane metody badawcze, w tym wykorzystane techniki
i narzędzia badawcze, zawrzeć przykładowe pytania badawcze;

d) analiza powinna dostarczyć wyczerpujących i wiarygodnych informacji w obszarze  podejmowanych zagadnień badawczych i być uzasadniona uzyskanymi wynikami badań;

e) w ramach koncepcji badania należy uwzględnić następujące obszary i zagadnienia:

- charakterystyka trzeciego sektora w województwie kujawsko-pomorskim;

- zasoby ludzkie w organizacjach;

- wolontariat w organizacjach;

- kobiety w organizacjach;

- finansowanie działalności organizacji;

- współpraca sektorowa, międzysektorowa i sieciowanie;

- współpraca międzynarodowa;

- wizerunek i komunikacja w organizacjach;

- wykorzystanie nowoczesnych technologii w organizacjach;

- problemy i potrzeby organizacji;

- wyzwania dla funkcjonowania organizacji w przyszłości;

  Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2500/regulaminy-konkursow