Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 18 marca 2024 r. (Fundacja Międzynarodowe Centrum Szczęśliwych Ludzi-Mandala)

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 18 marca 2024 r. (data wpływu: 18.03.2024 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.


Nazwa oferenta: Fundacja Międzynarodowe Centrum Szczęśliwych Ludzi-Mandala

Nazwa zadania: Otwarty umysł i ciepłe serce - relacje bliskości w rodzinie 2

Kwota dofinansowania: 5 350,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, drogą mailową na adres a.joppek@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 27.03.2024 r.

 

Oferta do pobrania tutaj.