Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 13 marca 2024r. (Fundacja Nie Tylko Matka Polka)

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

 

Oferta z dnia 13 marca 2024 r. (data wpływu: 13.03.2024 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.


Nazwa oferenta: Fundacja Nie Tylko Matka Polka

Nazwa zadania: Mamy czas

Kwota dofinansowania: 9 050,00 zł.

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, drogą mailową na adres a.joppek@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 22.03.2024 r.

 

Oferta do pobrania tutaj