Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 12 marca 2024r. (Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz)

Oferta na zadanie: „Produkcja płyty CD pn.: MY JAZZY VALENTINE”

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 12.03.2024 r.
Nazwa oferenta:  Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz (Bydgoszcz)
Nazwa zadania: „Produkcja płyty CD pn.: MY JAZZY VALENTINE”
Proponowana kwota dofinansowania
:   10 000,00 zł

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3  do dnia 20 marca 2024r.

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692
e-mail:
m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl

Jadwiga Grudzińska, tel. 571 293 076

e-mail: j.grudzinska@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: Oferta

termin ważności:  13-20.03.2024 r.