Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 10 lutego 2024 r. (Specjalistyczna Pomoc Rodzinom "Nadzieja")

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 10 lutego 2024 r. (data wpływu: 13.02.2024 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Nazwa oferenta: Specjalistyczna Pomoc Rodzinom "Nadzieja"

Nazwa zadania: Indywidualny Trening Rodzicielski

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, drogą mailową na adres a.joppek@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 26.02.2024 r.

Oferta do pobrania tutaj.