Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 2 stycznia 2024r. (Stowarzyszenie Orkiestra Vabank)

Oferta na zadanie: „Świąteczno-karnawałowa Szopka Vabank”

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 02.01.2024 r.

Nazwa oferenta:  Stowarzyszenie Orkiestra Vabank  (Plebanka 27)

Nazwa zadania: „Świąteczno-karnawałowa Szopka Vabank”

Proponowana kwota dofinansowania
: 5 000,00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do dnia 12 stycznia 2024 r.

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692
e-mail:
m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl

Jadwiga Grudzińska, tel. 571 293 076

e-mail: j.grudzinska@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: Oferta

termin ważności:  06.01.- 12.01.2024 r.