Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

2022

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) do składania ofert na realizację zadań publicznych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Oferty można składać za pomocą generatora ofert Witkac.pl. pod linkiem https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/1883/generator-ofert-witkac

szczegóły ogłoszeń o naborach znajda Państwo poniżej.

INFORMACJE NA TEMAT NABORU DEPARTAMENTU SPORTU I TURYSTYKI

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwałą Nr 39/1547/22 z dnia 4 października 2022 r.  ogłosił nabór ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie treningów i szkolenia sportowego zawodniczek i zawodników z Ukrainy”, w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uchwała - ogłoszenie o naborze 

Ogłoszenie o naborze

RODO - oświadczenie 

Oświadczenie - uchodźcy 

 

INFORMACJE NA TEMAT NABORU DEPARTAMENTU KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwałą Nr 39/1548/22 z dnia 4 października 2022 r.  ogłosił nabór ofert na realizację zadania publicznego pn. „Z kulturą dla Ukrainy – integracja społeczna i stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym obywateli Ukrainy”, w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie - warunki naboru