Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej wniosków w ramach naboru nr 3/GNGO/2023

W związku z trwającą kontrolą projektu pn. „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” oraz ubieganiem się o zwiększenie wartości projektu umożliwiające dofinansowanie większej liczby projektów objętych grantem w ramach naboru nr 3/GNGO/2023 informujemy, iż  przedłużeniu uległ czas trwania oceny formalno-merytorycznej w ramach prac Komisji Oceny Wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/GNGO/2023.

W związku z powyższym rozstrzygnięcie naboru nr 3/GNGO/2023 nastąpi do 30 czerwca br. Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Grantobiorców.