Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

2023 Nabór ofert

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 1.06.2023 r.

Nazwa oferenta: Fundacja Piękniejszego  Świata, Skłudzewo 10, 87-133 Rzęczkowo

Nazwa zadania:  Sztuka Ciebie szuka

Proponowana kwota dofinansowania: 8 000,00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do dnia 12 czerwca 2023 r.

 

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692

e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl

 

do pobrania oferta: Oferta

 

termin ważności:  6.06.-12.06.2023 r.