Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2023-01-24

Wybory do Komitetu Monitorującego FEDKiP 2021-2027. Od dziś do 29 stycznia kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą. Głosowanie potrwa dwa dni - 30-31 stycznia br.

OGŁOSZENIE WYBORCZE

 

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały do uchwały nr 95 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027 (zwanej dalej Ordynacją wyborczą).

 

ogłasza

wybory organizacji kandydujących
zgodnie § 15 ust 1 i 3 Ordynacji wyborczej
do składu Komitetu Monitorującego
programu
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

 

Nazwa programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (KM FEDKiP)

 

Link do programu:

https://mojregion.eu/rpo/wp-content/uploads/sites/3/2022/12/FEdKP-2021-2022_7.12.2022.pdf

 

  1. Lista kandydatów z przyporządkowaniem obszarów, w których zostali zgłoszeni: 


 

  1. Karta wyborcza stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; 
  2. Organizacje kandydujące mogą prowadzić kampanię wyborczą od 26 do 29 stycznia 2023 r. do godz. 23.59;
  3. Termin oraz forma, w jakiej można przesłać kartę wyborczą:  
 1. Data podpisania i wysłania karty wyborczej: od 30 do 31 stycznia 2023 r. do godz. 23.59; Głosy oddane przed 30 stycznia 2023 r. i po 31 stycznia 2023 r będą nieważne.
 2. Kartę wyborczą na członka KM FEDKiP należy podpisać przez reprezentanta/-ów organizacji pozarządowej za pomocą:
   • podpisu kwalifikowanego lub
   • profilu zaufanego lub
   • podpisu osobistego e-dowód lub
   • podpisu tradycyjnego (data i podpis),

oraz przesłać w formacie „pdf”, drogą elektroniczną do Komisji Wyborczej na adres poczty elektronicznej: ngo@kujawsko-pomorskie.pl w tytule maila należy wpisać: WYBORY DO KM FEDKiP.

 

 1. Organizacja może głosować w następujący sposób:
 1. jeden (1) głos na organizacje pozarządowe zgłoszone w obszarze praw podstawowych,
 2. jeden (1) głos na organizacje pozarządowe zgłoszone w obszarze federacje,
 3. jeden (1) głos na organizacje pozarządowe zgłoszone w każdym z pięciu pozostałych obszarów.
 1. Organizacja kandydująca może głosować na siebie.