Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Komunikat dotyczący zmiany wyników naboru nr 1/GNGO/2022 – po uznaniu protestów

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 30/1264/22 z dnia 5 sierpnia 2022 r. w wyniku uznania protestów dokonał zmiany wyboru wniosków do dofinansowanie projektów objętych grantem  złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/GNGO/2022 ogłoszony w ramach projektu własnego grantowego pn. „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Zaktualizowana lista projektów objętych grantem wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/GNGO/2022 znajduje się poniżej.