Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2022-03-17

V Kadencja

Rada działalności Pożytku Publicznego V kadencji może już formalnie pracować. Marszałek Województwa - Piotr Całbecki podpisał Zarządzenie Nr 2/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. "w sprawie powołania członków V kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego", dokonując tym samym (zgodnie z art. 27 regulaminu) wyboru członków RDPP WK-P na kolejną kadencję.

Przypominamy, że Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawaczym w zakresie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem. Rada będzie realizować zadania ustawowe we współpracy z działającym w naszym województwie Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Skład Rady znajduje się poniżej.

Prezydium Rady:

Beata Wyczyńska-Hoppe - Przewodnicząca - bhoppe@caritas.pl

Karol Gutsze - Wiceprzewodniczący - kgutsze@gmail.com

Piotr Niedziałkowski - Sekretarz - p.niedzialkowski@kujawsko-pomorskie.pl

 

pdf