Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 29 września 2021 r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 29 września 2021 r. (data wpływu: 29.09.2021 r.) złożona na podstawie art. 19a w zakresie pomocy społecznej w ramach wspierania aktywizacji i integracji społecznej seniorów.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Nasza Ostoja

Nazwa zadania: Aktywny Senior w Ciechocinku

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, drogą mailową na adres m.szrejter@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 06.10.2021 r.

Do pobrania: oferta