Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 2 września 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 2 września 2021 r. (data wpływu: 07.09.2021 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w ramach wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Nazwa oferenta: Fundacja Wspierania Rozwoju AIM

Nazwa zadania: "Zajęcie poszerzające wiedzę i zainteresowania dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem"

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, drogą mailową na adres j.agatowska@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 15.09.2021 r.

Oferta do pobrania tutaj