Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 13 maja 2021 r.

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 13.05.2021 r.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie - Ziemia Izbicka

Nazwa zadania: Wehikuł czasu

Proponowana kwota dofinansowania: 6 000,00 zł

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do 26 maja 2021 r.

Anna Wolak, tel. 571 293 076
e-mail a.wolak@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: Oferta

termin ważności: 20.05. – 26.05.2021 r.