Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 26.04.2021 r.

Nazwa oferenta: Fundacja Imienia Piotra Janowskiego

Nazwa zadania: Koncert - gala "Muzyka i nadzieja"

Proponowana kwota dofinansowania: 9 000,00 zł

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do 10 maja 2021 r.

Anna Wolak, tel. 571 293 076
e-mail a.wolak@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: Oferta

termin ważności: 04.05. – 10.05.2021 r.