Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 7.04.2021 r.
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie "Nasza Zielonka"
Nazwa zadania: Konferencja historyczno-edukacyjna "Jan Henryk Dąbrowski w Bydgoszczy"
Proponowana kwota dofinansowania: 5 000 zł
zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do 22 kwietnia 2021 r.
Anna Wolak, tel. 571 293 076
e-mail a.wolak@kujawsko-pomorskie.pl
do pobrania oferta: Oferta
termin ważności: 16.04. – 22.04.2021 r.