Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 1 kwietnia 2021r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 1 kwietnia 2021 r. (data wpływu: 06.04.2021 r.) złożona na podstawie art.

19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Nazwa oferenta: Specjalistyczna Pomoc Rodzinom "Nadzieja"

Nazwa zadania: INDYWIDUALNY TRENING RODZICIELSKI

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, drogą mailową na adres a.joppek@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 21.04.2021 r.

Oferta do pobrania tutaj.