Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 15 lutego 2021r.

Oferta z dnia 15 lutego 2021 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

Nazwa oferenta: Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Nazwa zadania: Odnowienie szlaku pieszego KP-4112y Bydgoszcz - Gniewkowo

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 1 marca 2021 r. r. na adres e-mail: a.komorowska@kujawsko-pomorskie.pl

Oferta do pobrania