Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 2 listopada 2020 r.

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 2.11.2020 r.

Nazwa oferenta: Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”

Nazwa zadania: Nagranie utworów i wydanie płyty CD z kolędami Bożonarodzeniowymi pt. „Gdy zabłyśnie pierwsza gwiazda”

Proponowana kwota dofinansowania: 8 350,00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do dnia 12 listopada 2020 r.

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692

e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: Oferta

termin ważności: 6-12 listopada 2020 r.