Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 22 października 2020r.

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 22 października 2020 r.

Nazwa oferenta: Fundacja Biuro Kultury (Toruń, ul. Św. Ducha 2a/2 )

Nazwa zadania: E-Kino! – kujawsko-pomorskie filmowe spotkania mistrzowskie

Proponowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do 5 listopada 2020 r.

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692
e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: Oferta

termin ważności: 30.10. – 5.11. 2020 r.