Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 29 września 2020 r.

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Data złożenia: 29.09.2020 r.

Nazwa oferenta: Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Nazwa zadania: Upowszechnianie i rozwój koszykówki wśród dzieci szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim

Proponowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Kopernika 4, do 6 października 2020 r.

Agnieszka Huzakowska, tel. 56 62 12 528

e-mail a.huzakowska@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania: Oferta