Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 17 września 2020 r.

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 17.09.2020 r.

Nazwa oferenta: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń

Nazwa zadania: Wydanie książki pt. "Kronika Toruńskiej Elektrowni, Gazowni
i Tramwajów od początku do lat 30. XX w."

Proponowana kwota dofinansowania: 9 800,00 zł

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do 29 września 2020 r.

Anna Jakubowska, tel. 571 293 076

e-mail a.jakubowska@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: Oferta

termin ważności: 23.09. – 29.09.2020 r.