Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 15 września 2020 r.

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 15.09.2020 r.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Kultury Muzycznej "Kantyczka"

Nazwa zadania: Poznaj swój głos

Proponowana kwota dofinansowania: 6 000,00 zł

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do 28 września 2020 r.

Anna Jakubowska, tel. 571 293 076

e-mail a.jakubowska@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: Oferta

termin ważności: 22.09. – 28.09.2020 r.