Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 24 sierpnia 2020 r. złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

Nazwa oferenta: Fundacja Akademia Rozwoju Anny Kruszyk w Łubiance

Nazwa zadania: „W zdrowym ciele zdrowy duch”

Proponowana kwota dofinansowania: 6.640,00 zł

Oferta do pobrania tutaj

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Zdrowia, drogą mailową na adres s.lemanska-gerc@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 03.09.2020 r.

termin ważności: 27.08.2020 r. – 03.09.2020 r.