Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 18 sierpnia 2020 r.

Nazwa oferenta: Włocławski Instytut Rozwoju

Nazwa zadania: Kino Samochodowe „Stara Zajezdnia” – sezon III

Proponowana kwota dofinansowania: 7 000,00 zł

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do 3 września 2020 r.

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692
e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: Oferta

termin ważności: 27.08.- 3.09.2020 r.