Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Oferta z dnia 18 sierpnia 2020 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

Nazwa oferenta: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"

Nazwa zadania: Promocja turystyki wodnej w Borach Tucholskich – bezpiecznego wypoczynku w Kujawsko-Pomorskiej Konstelacji dobrych miejsc

oferta do pobrania: Oferta

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 27 sierpnia 2020 r. na adres e-mail: a.komorowska@kujawsko-pomorskie.pl