Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 29 lipca 2020r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 29 lipca 2020 r. złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

Nazwa oferenta: Nowe Horyzonty

Nazwa zadania: Moje życie wolne od uzależnień

Proponowana kwota dofinansowania: 6 500,00 zł

Oferta do pobrania tutaj

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Zdrowia, drogą mailową na adres a.szpejna@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 20.08.2020 r

termin ważności : 14.08.2020 – 20.08.2020