Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 23 lipca 2020r.

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 23.07.2020 r.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Teatralne „Juvenkracja” w Bydgoszczy

Nazwa zadania: Festiwal Teatralny „Sytuacje/Relacje” – festiwal w budowie

Proponowana kwota dofinansowania: 8.000,00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do  5 sierpnia 2020 r.

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692 e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: oferta

termin ważności: 30.07.- 5.08.2020 r.