Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 20 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 20 lipca 2020 r. złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

Nazwa oferenta: Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”

Nazwa zadania: FRED GOES NET

Proponowana kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

Oferta do pobrania tutaj

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Zdrowia, drogą mailową na adres d.szklarska@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 03.08.2020 r

termin ważności : 27.07.2020 – 03.08.2020