Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 15 lipca 2020 r.

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 15.07.2020 r.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie "Schola Gregoriana Silesiensis"

Nazwa zadania: Szlakiem Piastowskich Stolic - rocznica Bitwy pod Płowcami - koncert w Brześciu Kujawskim

Proponowana kwota dofinansowania: 8 000,00 zł

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do dnia 28 lipca 2020 r.

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692

e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: Oferta

termin ważności: 22.07.-28.07.2020 r.