Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 6 lipca 2020 r.

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 6.07.2020 r.

Nazwa oferenta: mózg Foundation- Fundacja Muzyki Współczesnej i Form w Bydgoszczy

Nazwa zadania: Wydanie płyty winylowej i kompaktowej oraz dvd zespołu w składzie: Roscoe Mitchell/Jerzy Mazzoll/Sławek Janicki/Qba Janicki

Proponowana kwota dofinansowania: 6.000,00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do dnia 20.07.2020 r.

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692

e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl


do pobrania oferta: Oferta


termin ważności: 14.07. - 20.07.2020 r.