Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 1 lipca 2020 r.

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 1.07.2020 r.

Nazwa oferenta:

Fundacja Platon Imienia Kuby Rumińskiego w Toruniu

Nazwa zadania: Nowa płyta Mariusza Lubomskiego – realizacja płyty w studio nagrań

Proponowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do dnia 17.07.2020 r.


Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692

e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl


do pobrania oferta: Oferta

termin ważności: 11.07. - 17.07.2020 r.