Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 4 czerwca 2020r.

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 4.06.2020 r.

Nazwa oferenta: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim (Papowo Toruńskie, 87-148 Łysomice)

Nazwa zadania: Wirtualna wycieczka po zabytku

Proponowana kwota dofinansowania: 7 000,00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do dnia 17.06.2020 r.

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692

e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: Oferta

termin ważności: 10.06. - 17.06.2020 r.