Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 11 marca 2020 r.

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 11.03.2020 r.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Teatralne „Juvenkracja” (ul. Partyzantów 4/1; 85-535 Bydgoszcz)


Nazwa zadania: Festiwal Teatralny „Sytuacje/Relacje” – festiwal w budowie


Proponowana kwota dofinansowania: 7 000,00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do dnia 20.03.2020 r.


Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692 e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl


do pobrania oferta: oferta


termin ważności: 13.03.- 20.03.2020 r.