Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 14 lutego 2020r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 14 lutego 2020 r. (data wpływu: 19.02.2020 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Nazwa oferenta: Polski Komitet Pomocy Społecznej

Nazwa zadania: Wychowanie trudna sztuka, dla rodzica wciąż nauka

Kwota dofinansowania: 4 250,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, drogą mailową na adres a.joppek@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 04.03.2020 r.

Oferta do pobrania tutaj